Kurs na Licencje Pracowniak Ochrony Fizycznej II-go Stopnia

Kurs na Licencje Pracownika Ochrony Fizycznej II-go Stopnia

ZAPRASZAMY
do udziału w kursie
w Ośrodki Szkolenia „KOMANDOS”

Program kursu obejmuje m.in.:

 • Podstawy prawne wykonywania zadań ochrony osób i mienia.
 • Wybrane zagadnienia prawa: procesowego, cywilnego, karnego i wykroczeń, administracyjnego, handlowego, finansowego, pracy.
 • Wybrane zagadnienia z kryminologii, kryminalistyki, terroryzmu,
 • Wybrane zagadnienia z psychologii i ekonomii.
 • Zasady organizacji i formy prowadzenia ochrony osób i mienia.
 • Opracowanie planu ochrony oraz procedur bezpieczeństwa.
 • Problematykę konwojowania wartości pieniężnych.
 • Techniczne środki zabezpieczenia.
 • Obowiązującą dokumentację działalności w ochronie.

Licencja II stopnia pracownika ochrony fizycznej upoważnia do:

 1. Realizacji bezpośredniej ochrony fizycznej.
 2. Organizowania i kierowania zespołami pracowników ochrony.
 3. Opracowania planów ochrony.

W kursie może uczestniczyć osoba, która:

 1. Ukończyła 21 lat.
 2. Nie była skazana prawomocnym orzeczeniem za przestępstwo umyślne.
 3. Posiada wykształcenie, co najmniej średnie.

Kurs jest organizowany i prowadzony na podstawie Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku „O ochronie osób
i mienia”. Realizowany jest systemem stacjonarnym lub samokształcenia kierowanego, w czasie dogodnym dla słuchaczy.

Posiadamy wieloletnie doświadczenia w szkoleniu kadr ochrony. Dysponujemy własną bazą szkoleniową. Dotychczas przeszkoliliśmy ponad 2000 osób ubiegających się o licencję II stopnia pracownika ochrony fizycznej, osiągając w egzaminach końcowych bardzo wysoki stopień zdawalności.

CENA KURSU DO UZGODNIENIA!!!

KARTA ZGŁOSZENIA NA KURS:
Karta Zgłoszenia

Wpisana do ewidencji Prezydenta Miasta Krakowa pod numerem: 43205 – 42
Regon: 350836859 – 00067

Do góry